Ustrojstvo nastave

 • Šifra predmeta: MODO4DER
 • Nositelj predmeta: Prof.dr.sc. Ivan Dobrić
 • Broj sati predavanja: 30
 • Broj sati seminara: 15
 • Broj sati vježbi: 15
 • Ukupan broj ECTS bodova:4
 • Ukupan broj sati: 60
 • Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku: NE

Opis nastavnog procesa

 • Mjesto održavanja predavanja i seminara: predavaonica "Ginekologije", III. kat
 • Mjesto i vrijeme održavanja vježbi: Odjel za dermatovenerologiju KBC Osijek (12:00-14:15 i 14:00-16:15 ) .
 • Nastavnici i suradnici (asistenati): Prof. dr. sc. Ivan Dobrić, Doc. dr. sc. Darko Biljan, Ala Ageel, dr. med., Zlatica Jukić, dr. med., Ivanka Muršić, dr. med., Nela Šustić, dr. med., Renata Vukadin, dr. med., Melita Vukšić. Za pojedinog liječnika molimo pitati u administraciji Odjela.
 • Oblici nastave: P = predavanje; S = seminar; V = vježbe.
 • Studentske skupine: A, B i C: vidi Popis studenata.
 • Kolokvij nakon treće vježbe: kod voditelja vježbi. Gradivo: anamneza, dermatološki status, eflorescencije, lijekovi za lokalnu primjenu (oblici), Rp. za tekući puder, mast i pastu.
 • Mobilnost nastavnika (sudjelovanje nastavnika iz drugih Sveučilišta): očekuje se sudjelovanje unutar 1-2 teme.

Upute o seminarima

Način izvođenja seminara
 1. Seminari se održavaju prema unaprijed navedenim temama, za svaku od tri seminarske skupine studenata (skupine A,B,C, s po 20-23 studenta po skupini) te prema unaprijed određenim datumima za pojedinu temu
 2. Skupine A,B i C, teme i datumi izvođenja pojedinih tema bit će studentima objavljeni na prvome predavanju (tj. na početku izvođenja nastave)
 3. Studenti su dužni pripremiti pojedinu temu iz obvezatnog udžbenika, prema navedenim stranicama, kako bi mogli sudjelovati u usmjerenoj raspravi
 4. U prvome dijelu seminara nastavnik će u potpunosti prikazati pojedinu temu
 5. U drugome dijelu seminara slijedi rasprava usmjerena na cilj seminara, a to je stjecanje kompetencija (znanja, vještina, sposobnosti, stavova, motiva) za pojedinu temu
 6. Provjera znanja: neobvezatni test (75 pitanja)
 7. Prolaznost na testu: 60% točnih odgovora (ili 45 pitanja)
 8. Rezultat testa upisuje se u Evidenciju pohađanja nastave; upis 45/75 znači da je student položio test
 9. Prednost koja proizlazi iz položenog testa: dio gradiva iz položenog testa ne ulazi u ukupni broj pitanja na usmenome ispitu, tj. studenti koji su položili test, u usmenome dijelu ispita bit će oslobođeni 57 pitanja, tj. bit će oslobođeni pitanja od br. 81-138 (iz popisa od ukupno 1-195 pitanja)
 10. Trajanje testa:1,5 šk. sat
 11. Datum polaganja testa: u okviru zadnjeg seminara

Teme i gradivo seminara

Tema I. i gradivo (prema str. obvezatnog udžbenika)
 1. Oštećenja kože kemijskim i fizikalnim utjecajima (149-160)
 2. Poremećaji pigmentacije i diskromije (259-264)
 3. Avitaminoze i hipervitaminoze (341-344)
 4. Granulomatozne bolesti kože nepoznate etiologije (345-349)
 5. Genodermatoze (nasljedni poremećaji keratinizacije).Ichthyosis non congenita (nije prisutna kod rođenja). Ichthyosis vulgaris dominans (sinonim: Ichthyosis simplex). Ichthyosis congenita (prisutna kod rođenja). Ichthyosis lamellosa (podoblik: “Collodion baby”). Erythrodermia ichthyosiformis congenita bullosa. Palmoplantarne keratoze: keratosis palmoplantaris diffusa (Unna-Thost) i keratosis palmoplantaris transgrediens et progrediens (Mal de Meleda). Folikularne keratoze: Keratosis follicularis (seu k. pilaris). Diskeratotično- akantolitičke keratoze: Dyskeratosis follicularis (Mb. Darier). Ostali poremećaji keratinizacije: Acanthosis nigricans (199-210)

Neobvezatni kolokvij - test

Test sadrži 75 pitanja. Prolaznost:za prolaz potrebno je imati 45 točnih odgovora (tj. 60%). Student koji će imati rezultat 45/75 na ispitu neće izvlačiti pitanja (iz Popisa pitanja) od broja 81-138 (dakle, imat će 57 pitanja manje). Rezultat kolokvija upisuje se u Evidenciju urednosti pohađanja nastave.
Popis ispitnih pitanja (pitanja od br. 1 do 195): nalaze se na Oglasnoj ploči Katedre (u Odjelu za dermatovenerologiju).

Konzultacije

Prof.dr.sc. Ivan Dobrić
uz najavu na: 031 512 423 ili ivan.dobric@mefos.hr
Ponedjeljkom i srijedom
od 13:00-14:00
Doc.dr.sc. Darko Biljan
uz najavu na: 031 512 423 ili darko@biljan.com
Ponedjeljkom i srijedom
od 13:00-14:00

Provjera znanja

Način provjere znanja

Ispit je usmen, a sastoji se od praktičnoga i teorijskog dijela. Praktični dio: anamneza, dermatološki status, diferencijalna dijagnoza, dijagnoza, terapija i prognoza (u jednog ambulantnog ili stacionarnog bolesnika). Teorijski dio: student izvlači ukupno pet pitanja, i to jedno pitanje iz propedeutike, dva pitanja iz specijalne dermatologije, jedno pitanje iz dermatološke onkologije i jedno pitanje iz problematike spolno prenosivih bolesti (STD) i promjena vanjskog spolovila u žena i muškaraca. Ukupni broj pitanja: 195. Pitanja su dostupna tijekom čitave ak. godine, a istaknuta su na Oglasnoj ploči Katedre u Odjelu za dermatologiju KBC Osijek.

Termini provjere znanja

Redoviti rokoviPrvi ispitni rokDrugi ispitni rok
Zimski rokovi02.02.2010.23.02.2010.
Ljetni rokovi15.06.2010.06.07.2010.
Jesenski rokovi07.09.2010.28.09.2010.
Mjesečni rokovi: Drugi utorak u mjesecu, uz dogovor s Uredom za studente.

Nastavno štivo

Obvezatno štivo

 1. Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjeno i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.
Udžbenik se može kupiti u administraciji Odjela za dermatovenerologiju KBC Osijek (gđa Tatjana Fišer-Dinčec, tel. 031-51-24-23). Cijena udžbenika za studente: 250,00 Kn.

Dopunsko štivo

 1. Hall JC, ur.: Sauer's Manual of Skin Diseases, IX. Izdanje, Lippincott Wiliams&Wilkins, Philadelphia 2006.