• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Uvodna konferencija projekta Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija "Biotehnologija" na engleskom jeziku, koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." (odobreni iznos financiranja 1.776.323,15 kn), a nastao je u suradnji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja u Osijeku održat će se u srijedu, 19. prosinca 2018. u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek.

webmail studomat  knjiznica alumni