blank

Ispis

“Interakcija renin-angiotenzinskog i adrenergičkog sustava u aktivaciji endotela uzrokovanoj oksidativnim stresom”

Napisao/la Bojan. Napisano u projekti hrzz

“Interakcija renin-angiotenzinskog i adrenergičkog sustava u aktivaciji endotela uzrokovanoj oksidativnim stresom” (RAS-AdrenOX) - IP-2016-06-8744 
voditeljica: doc.dr.sc. Ana Stupin, dr.med.

 

HRZZ logo

Naslov projekta: “Interakcija renin-angiotenzinskog i adrenergičkog sustava u aktivaciji endotela uzrokovanoj oksidativnim stresom”
Voditelj: doc.dr.sc. Ana Stupin, dr.med.
Trajanje projekta: 4 godine
Početak projekta: 3. travnja 2017.
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

 

Sažetak projekta


Rezultati nedavnih studija pokazali su kako inhibicija renin-angiotenzinskog sustava (RAS) i niska koncentracija angiotenzina II (ANG II) potaknuta visokim unosom kuhinjske soli uzrokuje oštećenje endotelne funkcije i mikrovaskularne reaktivnosti u zdravih pojedinaca (bez promjena arterijskoga tlaka) vjerojatno povišenjem razine oksidativnog stresa. Ipak, još uvijek nije istraženo na koji način inhibicija RAS-a djeluje na aktivnost adrenergičkog sustava (inhibira ili potencira aktivaciju simpatikusa), te mogu li te promjene doprinijeti oštećenju endotelne funkcije povišenjem oksidativnog stresa. Također, smatra se kako inhibicija RAS-a, povećanim unosom kuhinjske soli, može djelovati kao okidač za ravoj upalnog procesa i endotelno-leukocitnu aktivaciju koji mogu doprinijeti oštećenju vaskularne funkcije. Hipoteza ovog projektnog prijedloga je postojanje interakcije između niske koncentracije ANG II (zbog visokog unosa kuhinjske soli) i aktivnosti simpatikusa u povišenju razine oksidativnog stresa s posljedičnim oštećenjem endotelne funkcije, aktivacije leukocita te smanjenje mikrovaskularne reaktivnosti in vivo. Istraživanje će se provoditi na mladim zdravim pojedincima oba spola u odsutnosti promjena arterijskoga tlaka. Navedenu hipotezu istražit ćemo u dva glavna cilja: Cilj 1 – sistemskim in vivo pokusima razlučiti učinak inhibicije RAS-a (kratkotrajnom dijetom s visokim udjelom soli) na mikrovaskularnu reaktivnost i aktivnost simpatikusa, s naglaskom na povišenu razinu oksidativnog stresa u navedenim promjenama, u zdravih mladih pojedinaca oba spola; i Cilj 2 – odrediti učinak inhibicije RAS-a na interakciju između endotelnih stanica i leukocita, kao i na distribuciju progenitornih endotelnih stanica u krvi u zdravih mladih pojedinaca oba spola. Rezultati ovog istraživanja mogli bi pružiti dokaz kako oštećenje mehanizama normalne vaskularne relaksacije i endotelno-leukocitne aktivacije imaju presudnu ulogu u razvoju kardiovaskularnih bolesti, posebice onih u kojima je RAS inhibiran a aktivnost adrenergičkog sustava promijenjena.

Suradnici projekta


Ana Stupin (MEFOS)
Ines Drenjančević (MEFOS)
Martina Mihalj (MEFOS)
Ivana Jukić (MEFOS)
Anita Ćosić (MEFOS)
Lidija Rašić (MEFOS)
Sanja Novak (MEFOS)
Zrinka Mihaljević (MEFOS)
Marko Stupin (KBCO)
Ines Mrakovčić-Šutić (MEDRI)
Kristina Selthofer-Relatić (MEFOS)
Aleksandar Kibel (KBCO)
Vatroslav Šerić (MEFOS)
Željko Debeljak (MEFOS)
Helena Lenasi (Faculty of Medicine University of Ljubljana)

EN

Project Title: Interaction of Renin-Angiotensin and Adrenergic System in Oxidative Stress Induced Endothelial Activation
Principal Investigator: Assistant professor Ana Stupin, MD, PhD
Duration of the project: 4 years
Beginning of the project: April 3rd 2017
Granting agency: Croatian science foundation (HRZZ)

Project summary


Recent studies have shown that inhibition of renin-angiotensin system (RAS) and low angiotensin II (ANG II) level induced by high salt (HS) intake affect endothelial function and microvascular reactivity in healthy individuals (in the absence of increased blood pressure) probably by increasing oxidative stress level. However, does RAS inhibition affect adrenergic system in healthy individuals (inhibits or potentiate sympathetic nervous activity), and whether this changes can contribute to increased oxidative stress level in developing endothelial dysfunction remains to be investigated. It has been suggested that RAS inhibition due to HS intake may acts as a trigger for the inflammatory process inception and endothelial-leukocyte activation which contributes to the impairment of vascular function. In this project we will test the hypothesis that there is an interaction of decreased levels of ANG II (due to HS intake) and sympathetic activity leading to endothelial and leukocyte activation by increasing oxidative stress, and further, impaired microvascular reactivity in humans in vivo. Study will be performed in young healthy human subjects of both sexes in the absence of changes in blood pressure. This hypothesis will be investigated in two general aims: Aim 1 - to elucidate the effect of RAS inhibition (with short-term HS diet) on microvascular reactivity and sympathetic activity (with emphasis on increased oxidative stress in observed changes) in young healthy subjects of both sexes, systemically in vivo; and in the Aim 2 - to determine the effect of RAS inhibition on endothelial cells and leukocytes interactions, as well as on endothelial progenitor cells blood distribution in young healthy subjects of both sexes. The results may provide evidence that the impairment of normal vascular relaxation mechanisms and endothelial-leukocyte activation could play crucial role in increased risk of cardiovascular disease development, particularly in condition when RAS is inhibited and adrenergic system activity changed.

Project members


Ana Stupin (MEFOS)
Ines Drenjančević (MEFOS)
Martina Mihalj (MEFOS)
Ivana Jukić (MEFOS)
Anita Ćosić (MEFOS)
Lidija Rašić (MEFOS)
Sanja Novak (MEFOS)
Zrinka Mihaljević (MEFOS)
Marko Stupin (KBCO)
Ines Mrakovčić-Šutić (MEDRI)
Kristina Selthofer-Relatić (MEFOS)
Aleksandar Kibel (KBCO)
Vatroslav Šerić (MEFOS)
Željko Debeljak (MEFOS)
Helena Lenasi (Faculty of Medicine University of Ljubljana)


Naslov projekta: “Interakcija renin-angiotenzinskog i adrenergičkog sustava u aktivaciji endotela uzrokovanoj oksidativnim stresom”

Voditelj: doc.dr.sc. Ana Stupin, dr.med.

Trajanje projekta: 4 godine

Početak projekta: 3. travnja 2017.

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) (link)

webmail studomat  knjiznica alumni