blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-07, URBROJ: 2158-61-05-19-15) od 12. srpnja 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Dragan Manojlović
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj hiperbarične oksigenacije na modulaciju makrovaskularne reaktivnosti u štakorica s diabetes mellitus tip I“

Mentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Mladen Boban, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Krunoslav Šego, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 25. srpnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
25. srpnja 2019. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Duško Rudan, dr. med

Naslov doktorske disertacije: „Uloga narcističke vulnerabilnosti, eksplicitnog srama i ljutnje u odnosu između traumatskih iskustava u djetinjstvu i autodestruktivnog ponašanja u odraslih bolesnika s graničnim poremećajem ličnosti“
Mentor: izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko, komentor: prof. dr. sc. Pavo Filaković

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc.  Ivan Požgain, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek,  predsjednik
2.    prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 003-06/19-04-07
URBROJ: 2158-61-05-19-14 Osijek) od 12. srpnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Valentina Vidranski
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost koncentracije joda u mokraći, antropoloških obilježja i fizičke aktivnosti djece u dobi od 6 do 12 godina“

Mentorica: doc. dr. sc. Maja Franceschi, komentor: prof. dr. sc. Ivica Mihaljević
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, članica
3.    prof. dr. sc. Ante Punda, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Splitu, član

Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2.    doc. dr. sc. Tomislav Kizivat, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak 19. srpnja 2019. s početkom u 12:00 sati, Klinički bolnički centar Osijek, Kirurgija II kat, Josipa Huttlera 4, Osijek

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-07, URBROJ: 2158-61-05-19-13) od 12. srpnja 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Boris Takač
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Uloga interleukina 6, genskih polimorfizama interleukina 6, transkripcijskog čimbenika STAT3 i receptora za interleukin 23 u Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu uz djelovanje C-reaktivnog proteina“

Mentor: prof. dr. sc. Silvio Mihaljević, komentor: izv. prof. dr. sc. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Željko Krznarić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
3.    izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
Rezervni članovi: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Davorin Pezerović, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 19. srpnja 2019. s početkom u 10:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 003-06/19-04-06
URBROJ: 2158-61-05-19-16) od 1. srpnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ivana Barać
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Osobna, organizacijska i profesionalna obilježja kao pretkazatelji zadovoljstva poslom medicinskih sestara “

Mentorica: doc. dr. sc. Nada Prlić, komentor: prof. dr. sc. Jure Mirat
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak. 5. srpnja 2019. s početkom u 11:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni