blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-08, URBROJ: 2158-61-05-20-06) od 27. srpnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Sunčica Martinec
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Funkcionalna klasifikacija cerebralne paralize u Krapinsko-zagorskoj županiji prema preporukama europskog projekta za cerebralnu paralizu“

Mentorica: prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, komentor doc. dr. sc. Žarko Bakran

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    doc.dr.sc. Mira Kadojić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, docentica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: prof. dr. sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 30. srpnja 2020.g., u 13:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija u akademskoj 2020/2021. godini

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

KLASA: 643-02/20-01/16
UR.BROJ: 2158-61-07-20-01
Osijek, 27. srpnja 2020.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PSIHIJATRIJA  u akademskoj 2020/2021. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra Psihijatrije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra  te je za zavšetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti psihijatrije.

III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: pristupnikov OIB - 70)  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz psihijatrije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr

IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo te Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ u Zagrebu, nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  7. rujna 2020.

Prijave se dostavljaju  na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod

Natječaj za upis Psihijatrija 2020./2021. (.docx)
Obrazac za prijavu Psihijatrija (.doc)
CVobrazac (.doc)
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu (.doc)

Ispis

Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija i optometrija u akademskoj 2020/2021. godini

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

KLASA: 643-02/20-01/15
UR.BROJ: 2158-61-07-20-01
Osijek, 27. srpnja 2020.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA u akademskoj 2020/2021. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra Oftalmologije i optometrije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra te je za završetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti oftalmologije i optometrije.

III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
•    izvornik ili ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: OIB - 72) te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija i optometrija ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz oftalmologije i optometrije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz oftalmologije i optometrije očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz oftalmologije i optometrije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr

IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE: Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te Klinička bolnica „Sveti Duh“ u Zagrebu, nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 7. rujna 2020.

Prijave se dostavljaju  na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za  poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Natječaj za upis Oftalmologija i optometrija 2020./2021. (.docx)
Obrazac za prijavu Oftalmologija i optometrija (.doc)
CVobrazac (.doc)
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu (.doc)

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-08, URBROJ: 2158-61-05-20-08) od 27. srpnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Marina Hlavati
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Procjena moždane vazoreaktivnosti transkranijskim doplerom kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti“


Mentorica: prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. prof. dr. sc. Davor Plavec, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. akademkinja Vida Demarin, redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i HAZU, članica
Rezervni članovi: doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić – Cincar, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 31. srpnja 2020.g., u 12:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
23. srpnja 2020. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnica: Maristela Šakić, dr. med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Duhovnost i religioznost u shizofrenijiu“
Mentor: doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić, komentorica: prof. dr. sc. Dunja Degmečić
Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig – Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, izvanredni profesor Katoličko - bogoslovnog fakulteta u Đakovu, član
3.    izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica

webmail studomat  knjiznica alumni