blank

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
29. listopada 2020. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Sonja Vukadin, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Učinak edukacijske intervencije na točnost samoprocjene rizika obolijevanja od karcinoma dojke i na znanje o kemoprevenciji“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, komentor: doc. dr. sc. Kristina Bojanić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, član
3. doc. dr. sc. Robert Šeparović, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Puli, član

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO  PREDAVANJE

DR. SC.  DARIA  MANDIĆA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja farmacija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:
“OTROVI  ŽIVIH  ORGANIZAMA”


Nastupno predavanje održat će se u utorak, 27. listopada  2020. s početkom u 12,00 sati u predavaonici P-3 (III. kat) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4 u sklopu predavanja iz kolegija Toksikološka kemija  na diplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Ovbrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr.sc. Željko Debeljak, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek, član
4.    Doc. dr. sc. Stana Tokić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica

 

KLASA:112-01/20-01/05
URBROJ: 2158-61-05-20-69
Osijek, 22. listopada  2020.

OBAVIJEST

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, nastupno predavanje dr. sc. Daria Mandića, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja farmacija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom: “OTROVI  ŽIVIH  ORGANIZAMA” održat će se u zakazanom terminu (utorak, 27. listopada  2020. s početkom u 12,00 sati) videokonferencijskim putem.

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-10, URBROJ: 2158-61-05-20-07) od 22. rujna 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Elizabeta Matuzalem Marinović
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost medicinskih pokazatelja težine i rasporeda ozljeda utvrđenih obdukcijom smrtno stradalih u prometnim nesrećama i vrsta sudionika u prometu“


Mentor: izv. prof. dr. sc. Vedrana Petovečki, komentor: prof. dr. sc. Mladen Marcikić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Milanka Mrčela, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučiliša u Osijeku i doc. dr. sc. Boris Dumenčić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 23. listopada 2020.g., u 10:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE
DR. SC. MARIJANE JUKIĆ, mag. biol., pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja: temeljne medicinske znanosti i farmacija u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“METABOLIZAM ACILGLICEROLA I SFINGOLIPIDA ”


Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 14. listopada 2020.godie s početkom u 8,30 sati u sklopu predavanja iz kolegija Medicinska kemija i biokemija 2 na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine Medicinskog fakulteta Osijek.

Nastupno predavanje održava se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2. doc. dr.sc. Teuta Opaćak-Bernardi, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3. Doc.dr.sc. Stana Tokić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica
4. Doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu teme doktorske disertacije
13. listopada 2020. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek
Pristupnica: Tea Omanović Kolarić, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj analoga peptida 1 sličnog glukagonu na mehanizme nastanka lijekovima izazvanog jetrenog oštećenja u staničnim kulturama“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, komentor: prof. dr. sc. George Y. Wu

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3. doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica

webmail studomat  knjiznica alumni