blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-06, URBROJ: 2158-61-05-20-10 od 3. lipnja 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Darjan Kardum
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Čimbenici smrtnosti i pobolijevanja novorođenčadi vrlo male rodne mase“

Mentor: prof. dr. sc. Boris Filipović – Grčić, komentorica: doc. dr. sc. Andrijana Muller
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Silvija Pušeljić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica
Za rezervne članove predlažu: prof. dr. sc. Vesna Milas, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i doc. dr .sc. Domagoj Vidosavljević, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 10. lipnja u 12:00 u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
9. lipnja 2020. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Vera Plužarić, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Fenotipizacija i funkcionalna uloga sluznicama pridruženih invarijantnih limfocita T i gama delta T stanica u nastanku i progresiji vulgarne psorijaze“

Mentorica: doc. dr. sc. Stana Tokić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    Prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,  predsjednica
2.    Prof. dr. sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    Izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-03, URBROJ: 2158-61-05-20-07) od 27. veljače 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Lidija Barić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Uloga oksidativnog stresa u nastanku endotelne disfunkcije uzrokovane kratkotrajnim velikim unosom kuhinjske soli u zdravih mladih ljudi“


Mentorica: doc. dr. sc. Ana Stupin
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, član
3.    prof. dr. sc. Bojan Jelaković, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

Za rezervne članove predlažu: izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivana Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 5. lipnja 2020.g., u 14:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
28. svibnja 2020. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Nenad Nešković, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Plazmatske koncentracije tramadola, o-demetiltramadola i n-demetiltramadola kod pacijenata liječenih u jedinici intenzivnog liječenja nakon velikih abdominalnih operacijskih zahvata“
Mentorica: prof. dr. sc. Slavica Kvolik, komentorica: doc. dr. sc. Saška Marczi

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-03, URBROJ: 2158-61-05-20-06) od 27. veljače 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Antun Šumanovac
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Dinamički model cikličkog opterećenja plodovih ovoja u simuliranim intrauterinim uvjetima“
Mentor: prof. dr. sc.  Robert Selthofer

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Andrijana Müller, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Darija Šnajder, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 27. svibnja 2020. s početkom u 13:00 sati u Seminarskoj predavaonici S1 (kosturnica), prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4.

webmail studomat  knjiznica alumni