blank

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
26. rujna 2019. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Sanja Kanisek, mag. med. techn.

Naslov doktorske disertacije: „Povezanost psiholoških obilježja s prirastom tjelesne mase u zdravih trudnica“
Mentorica: prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, komentor: prof. dr. sc. Željka Vukšić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Andrijana Muller, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. rujna 2019. godine u 9:00h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Elizabeta Matuzalem Marinović, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Povezanost medicinskih pokazatelja težine i rasporeda ozljeda utvrđenih obdukcijom smrtno stradalih u prometnim nesrećama i vrsta sudionika u prometu“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki, komentor: prof. dr. sc. Mladen Marcikić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku i Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Splitu, član

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. rujna 2019. godine u 15:00h

Javna prezentacija teme održat će se u knjižnici Specijalne bolnice Sv. Katarine u Zaboku, Bračak 8, 49210 Zabok

Pristupnica: Višnja Tomac, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Klinička, etiološka i genetička obilježja mentalnog zaostajanja kod djece“

Mentorica: doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Nina Barišić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Feodora Stipoljev, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
29. kolovoza 2019. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Ivan Mirković, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na osjetljivost rožnice štakora nakon topičke primjene lokalnih anestetika“
Mentor: doc. dr. sc. Antonio Kokot, komentor: prof. dr. sc. Predrag Sikirić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc.  Dubravka Biuk, docentica Medicinskog  fakulteta Osijek,  predsjednica
2.    doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-07, URBROJ: 2158-61-05-19-15) od 12. srpnja 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Dragan Manojlović
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj hiperbarične oksigenacije na modulaciju makrovaskularne reaktivnosti u štakorica s diabetes mellitus tip I“

Mentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Mladen Boban, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Krunoslav Šego, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 25. srpnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni