blank

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO  PREDAVANJE

DR. SC.  MAJE  KARAMAN  ILIĆ, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija) na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:

“PRIJEOPERACIJSKI  ANESTEZIOLOŠKI  PREGLED”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca  2018. s početkom u 12,00 sati u predavaonici P-1 (prizemlje) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

 1. doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. izv. prof. dr.sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek, član
Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/12, UR.BROJ: 2158-61-05-18-02) od 27. studenog 2018. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Igor Marjanac
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Cink i B1-protein grupe visoke mobilnosti u djece sa šećernom bolesti tipa 1“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Ivan Karner, profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. prof. dr. sc. Mladen Peršić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član

Rezervni članovi:

 1. doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek
 2. doc. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Igora Marjanca održat će se u petak, 14. prosinca 2018. s početkom u 11:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC.  LANE  MARIČIĆ, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane interna medicina) u Katedri za internu medicine, obiteljsku medicine i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“PRIROĐENE  SRČANE  GREŠKE  U  ODRASLIH  OSOBA”


Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 10. prosinca  2018. s početkom u 11,00 sati u Klinici za unutarnje bolesti KBC Osijek, seminarska predavaonica (sala za sastanke-prizemlje), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    izv. prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr.sc. Silvio Mihaljević, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek,član

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-14/12, UR.BROJ: 2158-61-05-18-03) od 27. studenog 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Kristina Bojanić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost sklerostina i dickkopfa1 te funkcionalnih genskih polimorfizama inhibitora aromataze s individualnim razlikama u učestalosti i težini neželjenih popratnih pojava liječenja“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
 3. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni članovi:

 1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek
 2. prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Kristine Bojanić održat će se u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni