blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-13, URBROJ: 2158-61-05-19-08) od 19. prosinca 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Gorazd Poje
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Biofilm u antrokoanalnih polipa“


Mentor: prof. dr. sc. Drago Prgomet
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr. sc. Mario Bilić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek  

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak 17. siječnja 2020. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/12, UR.BROJ: 2158-61-05-19-11) od 27. studenoga 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Miroslav Venus
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Istraživanje prisutnosti i podrijetla metala i metaloida na području Parka prirode Papuk i njihovog mogućeg utjecaja na kvalitetu okoliša i zdravlje ljudi“


Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić
Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, predsjednik  
2.    prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    pro. dr. sc. Tomislav Klapec, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Miroslava Venusa održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 14:00 sati u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-12, URBROJ: 2158-61-05-19-21) od 27. studenoga 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Maja Tomić Paradžik,
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Molekularna epidemiologija i distribucija β-laktamaza proširenog spektra u Escherichiae coli u uznapredovaloj fazi diseminacije među bolničkim i izvanbolničkim pacijentima“
Mentor: izv. prof. dr.sc. Domagoj Drenjančević, komentor: prof.dr.sc. Branka Bedenić


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. doc. dr. sc. Dubravka Lišnjić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2. doc. dr. sc. Saška Marczi, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3. prof. dr. sc. Maja Abram, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: prof. dr. sc. Josip Milas, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 20. prosinca 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. IVANE  HARŠANJI DRENJANČEVIĆ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija) u Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“PALIJATIVNA SKRB  U  KONTEKSTU INTENZIVNOG LIJEČENJA”

Nastupno predavanje održat će se u petak, 20. prosinca 2019. s početkom u 14.30 sati u predavaonici Klinike za anesteziologiju KBC Osijek, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    doc.dr.sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc.dr.sc. Ozana Katarina Tot, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

webmail studomat  knjiznica alumni