blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-14, URBROJ: 2158-61-05-20-12) od 22. prosinca 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Mirta Klapec Basar
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Mogućnosti utjecaja tima obiteljske medicine na smanjenje promjenjivih čimbenika kardiovaskularnog rizika“
Mentor: prof. dr. sc. Rudika Gmajnić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ines Diminić –Lisica, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 15. siječnja 2021.g., u 14:00 u predavaonici S1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-14, URBROJ: 2158-61-05-20-11) od 22. prosinca 2020. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nenad Nešković
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Plazmatske koncentracije tramadola, o-demetiltramadola i n-demetiltramadola kod pacijenata liječenih u jedinici intenzivnog liječenja nakon velikih abdominalnih operacijskih zahvata“


Mentorica: prof. dr. sc. Slavica Kvolik, komentorica: doc. dr. sc. Saška Marczi

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, izvnanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 13. siječnja 2021.g., u 12:00 u predavaonici p3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu teme doktorske disertacije
12. siječnja 2021. godine u 14:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Danijela Radanović Šuk, dr. med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Cjelovita transkriptomska analiza tkiva štitnjače u oboljelih od Hashimotove bolesti uporabom sekvenciranja sljedeće generacije“

Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić
Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Tomislav Kizivat, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3. doc. dr. sc. Oliver Vugrek, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb, član

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO  PREDAVANJE
DR. SC.  SREĆKA  KIRINA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:
“ORGANSKI  SPOJEVI  S  DUŠIKOM  I SUMPOROM”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijski putem u petak, 8. siječnja 2021. s početkom u 9,00 sati u sklopu predavanja iz kolegija Opća i organska kemija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Milan Mesić, naslovni izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr.sc. Berislav Marković, izvanredni profesor Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku, član
4.    Doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji


OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-12, URBROJ: 2158-61-05-20-22) od 20. studenog 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Iva Jurić
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost snage dišne muskulature s kardiovaskularnim i metaboličkim ishodima kardiopulmonalnog testa opterećenja“


Mentor: dr. sc. Marina Labor, komentor: prof. dr. sc. Davor Plavec
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić – Cincar, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.izv. prof. dr. sc. Milan Milošević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u srijedu, 23. prosinca 2020.g., u 13:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni