blank

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
30. svibnja 2019. godine u 10:00h


Javna prezentacija održat će se u Vježbaonici za fiziologiju, farmakologiju i imunologiju, 1. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Mateja Batnožić Varga, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Polimorfizmi gena za protein visoke pokretljivosti iz skupine 1 (HMGB1) u djece oboljele od IgA vaskulitisa (Henoch-Schönleinove purpure (HSP))“

Mentorica: prof. dr. sc. Marija Jelušić, komentorica: doc. dr. sc. Silvija Pušeljić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Stana Tokić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    doc. dr. sc. Bernarda Lozić, docentica Medicinskog fakulteta u Splitu, članica

Ispis

Javna obrane teme

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/04, UR.BROJ: 2158-61-05-18-07) od 23. travnja 2018. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Željko Vojvodić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Liječenje mokraćnih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: učinak edukacijske intervencije na indikatore kvalitete propisivanja“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević, docent Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinskoga fakulteta Osijek
3.    doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Željka Vojvodića održat će se u četvrtak, 23. svibnja 2019. s početkom u 11:30 sati u Vježbaonici za fiziologiju, farmakologiju i imunologiju, prvi kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javne obrane tema

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/04, UR.BROJ: 2158-61-05-19-02) od 17. travnja 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Marija Jurković
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Transgeneracijske razlike u prevalenciji noćnog mokrenja u djetinjstvu u odnosu na izbjeglički status roditelja“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica
2.     izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
3.    izv. prof. dr .sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Marije Jurković održat će se u utorak, 14. svibnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4


OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/03, UR.BROJ: 2158-61-05-19-03) od 27. ožujka 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Milorad Zjalić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Utjecaj promjene sastava glikolipida stanične membrane na sastav lipidnih splavi stanica ljudskog neuroblastoma SHSY-5Y“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    doc. dr. sc. Željko Debeljak, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
3.    prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Milorada Zjalića održat će se u utorak, 14. svibnja 2019. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. svibnja 2019. godine u 14:00h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Mate Matić, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Usporedba imunohistokemijskih značajki sukcesivno uklanjanih tumora u bolesnika s opetovanom pojavnošću raka mokraćnog mjehura“

Mentor: prof. dr. sc. Sven Kurbel, komentor: prof. dr. sc. Ivan Mihaljević

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC. MIRKA  PEŠIĆA, pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija (znanstvene grane organizacija i menadžment) u Katedri za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“UZORAK  I  POPULACIJA”


Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 11. travnja 2019. s početkom u 14,15 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, u videokonferencijskoj predavaonici Medicinskog fakulteta Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Izv. prof.dr.sc. Jerko Glavaš, izvanredni profesor  Ekonomskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Doc.dr.sc. Stjepan Rudan, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
3.    Izv. prof. dr.sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek,član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat

webmail studomat  knjiznica alumni