blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/10, UR.BROJ: 2158-61-05-18-10) od 17. listopada 2018. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nikola Raguž Lučić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Stavovi, iskustvo i znanje liječnika obiteljske medicine o stalnoj provedbi kontrole farmakoterapije“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1.    doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr .sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    dr. sc. Tomislav Dijanić (znanstveni suradnik), naslovni poslijedoktorand Medicinskog fakulteta Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Marija Glasnović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Nikole Raguž Lučića održat će se u četvrtak, 15. studenog 2018. s početkom u 11:30 sati u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/10, UR.BROJ: 2158-61-05-18-05) od 17. listopada 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Valentina Vidranski
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Povezanost koncentracije joda u mokraći, antropoloških obilježja i fizičke aktivnosti djece u dobi od 6-12 godina“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Valentine Vidranski održat će se u utorak, 13. studenog 2018. s početkom u 12:00 sati u Informatičkoj učionici na I. katu Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Nastupna predavanja

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr.sc. TOMISLAVA  KIZIVATA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti u Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“ŠTETNA  ZRAČENJA  U MEDICINI”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 29. listopada 2018. s početkom u 15,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, predavaonica Klinike za kirurgiju KBC Osijek, III. kat, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv.prof.dr.sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, član

 Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dr.sc. DELFE  RADIĆ  KRIŠTO, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane interna medicina) u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“PRIMARNA I SEKUNDARNA AMILOIDOZA”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 29. listopada 2018. s početkom u 11,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, predavaonica Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, IV. kat, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv. prof. dr.sc. Goran Krstačić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor Medicinkog fakulteta Osijek, član

 Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dr.sc. IVANKE  ŠTENC  BRADVICA, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane neurologija) u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“VASKULITISI  I  KARDIOVASKULARNE  BOLESTI”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 29. listopada 2018. s početkom u 13,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, predavaonica Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, IV. kat, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof. dr.sc. Dragutin Kadojić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, član
Ispis

Natječaj

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

webmail studomat  knjiznica alumni