blank

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će mr. sc.  Dženis Jelčić, dr. med., vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku, u povodu svoga izbora u naslovno  nastavno zvanje predavača na Sveučilištu u Dubrovniku, u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„PRIJEVREMENI  POROD“

Predavanje će se održati  21. studenoga   2017. god. s početkom u 12.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat) – redovita  nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog  studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek – kolegij Ginekologija i opstetricija.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Siniša Šijanović
 2. izv.prof. dr. sc. Darko Čuržik
 3. doc. dr. sc. Andrijana Müller
 4. izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec
Ispis

Javne obrane tema

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
23. studenoga 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Marina Perković Kovačević, diplomirani psiholog
Naslov teme doktorske disertacije: „Psihosocijalni čimbenici u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije i postignuta kvaliteta života“
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain, komentor: prof.dr.sc. Pavo Filaković

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Igor Filipčić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. prof.dr.sc. Vlado Jukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
 3. doc.dr.sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
20. studenoga 2017. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek

Pristupnik: Mirta Klapec-Basar, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Mogućnosti utjecaja tima obiteljske medicine na smanjenje čimbenika rizika za moždani udar“
Mentor: prof.dr.sc. Rudika Gmajnić

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Ines Diminić-Lisica, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. doc.dr.sc. Sanda Pribić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
21. studenoga 2017. godine u 14:30h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Pavao Vlahek, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Ozljede lokomotornog sustava u trkača početnika – vrste ozljeda, učestalost, vremenski obrasci i sociodemografski čimbenici rizika“
Mentor: doc.dr.sc. Valentina Matijević

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv.prof.dr.sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. prof.dr.sc. Lana Ružić, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica
 3. prof.dr.sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
Ispis

Natječaj za izbor

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
1.1.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija, na neodređeno vrijeme s 40% radnog vremena

2.    u  Katedri za  kirurgiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena

3.    u  Katedri za  javno zdravstvo
3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvenoj grani epidemiologija, na neodređeno vrijeme s 30% radnog vremena

4.    u  Katedri za  patofiziologiju
4.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patofiziologija, na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena

5.    u  Katedri za  medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
5.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz Interdisciplinarnog  područja znanosti (izborna polja: 1.05. biologija i 3.01. temeljne medicinske znanosti), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

6.    u  Katedri za  histologiju i embriologiju
6.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani citologija, histologija i embriologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr ( dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 08.11.2017.

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
09. studenoga 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Tamer Salha, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utvrđivanje povezanosti volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracije kemerina“
Mentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
30. listopada 2017. godine u 14:00h


Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Patricia Reisz-Majić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj pojedinih prediktora na pojavnost pozitivnog COX-2 nalaza u tkivima spojnice“
Mentor: prof.dr.sc. Branimir Cerovski, komentor: doc.dr.sc. Josip Barać

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. doc.dr.sc. Dubravka Biuk, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. doc.dr.sc. Maja Merlak, docentica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

webmail studomat  knjiznica alumni