blank

Ispis

Upute za zaštitu od COVID-19

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

29.5.2020. Odluka o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada stručno-administrativnog, pomoćnog i tehničkog osoblja Medicinskog fakulteta Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 (.pdf)

20.5.2020. Dodatne preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja visokim učilištima o nastavku izvođenja nastave na daljinu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 (.pdf)

13.5.2020. Odluka o organizaciji rada stručno-administratovnog, pomoćnog i tehničkog osoblja Medicinskog fakulteta Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 (.pdf)

11.5.2020. Upute za odrzavanje vježbi ispita i diplomskih i završnih radova Medicinskog fakulteta Osijek

11.5.2020. Upute za radnike Medicinskog fakulteta Osijek za vrijeme covid19

11.5.2020. Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju covid-19

8.5.2020. Odluka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o izmjeni i dopuni odluke o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2019./2020. (.pdf)

7.5.2020. Preporuke Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za održavanje vježbi i polaganje kolokvija i ispita (.pdf)

7.4.2020. Preporuke Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izvođenje nastave na doktorskim i specijalističkim studijima, obrane tema i obrane doktorskih disertacija i specijalističkih radova (.pdf)

3.4.2020. Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu

1.4.2020. Preporuke za način polaganja kolokvija i ispita Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

20.3.2020. Odluka Dekana Medicinskog fakulteta Osijek o organizaciji rada  za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 (.pdf)

Izjava o uvjetima za rad od kuće (.docx)

19.3.2020. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (.pdf)

13.3.2020. Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (.pdf)

13.3.2020. Upute Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

12.3.2020. Odluka Dekana Medicinskog fakulteta Osijek (.pdf)

Ispis

Nagrada - Za žene u znanosti

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“ u organizaciji L'Oréala Adria i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture već četrnaestu godinu zaredom potiče izvrsnost mladih hrvatskih znanstvenica u razvoju znanosti.

S obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom koronavirusa u svijetu, do izražaja je još jednom došla važnost neprestanog ulaganja u znanost i izvrsnost. Svijet više nego ikada treba inovativnost i znanstvena rješenja, a jedan od programa koji ih podupire jest i Nacionalni programa stipendiranja „Za žene u znanosti“.

Ove je godine Izborno povjerenstvo sastavljeno od uglednih hrvatskih znanstvenika odabralo četiri talentirane znanstvenice iz područja prirodnih znanosti: Lidiju Kanižaj (Institut Ruđer Bošković u Zagrebu), Antoniu Ressler (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu), Anamariju Šestak (Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera  u Osijeku) te Natašu Vučemilović-Alagić (Institut Ruđer Bošković u Zagrebu).

Anamarija Šestak: Tema disertacije: Utjecaj vestibularne rehabilitacije na kupularno i otolitičko osjetilo kod pacijenata s unilateralnom vestibularnom hipofunkcijom
Vrtoglavica je značajan javnozdravstveni problem, jer dovodi do opadanja kvalitete života.  Najčešće su perifernog uzroka, a unilateralna vestibularna hipofunkcija (UVH) je jedan od najčešćih uroka periferne vrtoglavice. Kao ˝zlatni standard˝ u dijagnostici koristi se kalorijski test, koji prema recentnim studijama ne mora uvijek biti patološki, te pacijenti često ostaju bez adekvatne dijagnoze i terapije. Dugo je poznata i brojnim istraživanjima potvrđena dobrobit vestibularne rehabilitacije (VR) kod pacijenata s UVH. Međutim, sva dosadašnja istraživanja se odnose na utjecaj VR na  kupularno osjetilo bočnog kanalića. Posljednjih godina sve više raste svijest o postojanju različitih oblika UVH, ovisno o tome koje je od kupularnih ili otolitičkih osjetila zahvaćeno. Svrha disertacije je prikazati utjecaj VR na sva vestibularna osjetila prije i poslije provođenja VR, što do sada nije prikazano u literaturi. U svrhu ispitivanja svih vestibularnih osjetila korišten je veći opseg pretraga, kao što je video Head Impulse Test, okularni i cervikalni VEMP i kalorijski test. Ujedno u istraživanje su uključeni pacijenti sa različitim oblicima UVH, te se prati oporavak više grupa pacijenata s obzirom na vrstu UVH, što je bitno s obzirom na pristup u terapiji. Ovim istraživanjem se po prvi puta opisuje utjecaj VR na izolirano oštećenje otolitičkog osjetila. Zaključno svrha disertacije je istražiti i prikazati nove rezultate u vestibulologiji koji će biti značajni u daljnjem liječenju pacijenata s vrtoglavicom kao značajnim javnozdravstvenim problemom.

webmail studomat  knjiznica alumni