blank

Katalog informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003., 077/2011), Medicinski fakultet Osijek objavljuje Katalog informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama se može ostvariti putem javnog weba www.mefos.hr ili podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva elektroničkim ili pisanim putem.

Vezani sadržaj

webmail studomat  knjiznica alumni