blank

Dokumenti na razini Medicinskog fakulteta Osijek

Opći dokumenti fakulteta

Statut Medicinskog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst

Odluka o ustrojstvu Medicinskog fakulteta Osijek

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek

Strategija razvoja Medicinskog fakulteta Osijek 2011. – 2020.

Poslovnik Odbora za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek (pročišćeni tekst)

Poslovnik Odbora za znanost studij Medicinskog fakulteta Osijek

Poslovnik povjerenstva za laboratorijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek

Poslovnik povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti Medicinskog fakulteta Osijek

Poslovnik o radu odbora za nastavu i studente

Poslovnik o radu etičkog povjerenstva

Postupnik o izdavanju i objavljivanju rezultata jedinstvene sveučilišne studentske ankete

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta Osijek

Pravilnik o Fondu za znanost

Prijava za korištenje sredstava iz Fonda za znanost (.doc)

Izvješće o korištenju potpore iz Fonda za znanost (.doc)

Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja Medicinskog fakulteta Osijek

Pravilnik o postupku provođenja vještačenja Medicinskog fakulteta Osijek

Pravilnik o radu knjižnice Medicinskog fakulteta Osijek

Pravilnik o radu zavoda i katedri Medicinskog fakulteta Osijek

Pravinlik o nagradama i priznanjima Medicinskog fakulteta Osijek (pročišćeni tekst)

Upute o provođenju vještačenja Medicinskog fakulteta Osijek

Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima Medicinskog fakulteta Osijek

Odluka o službenim putovanjima

Pravilnik o korištenju službenog vozila

Izmjene i dopune Strategije znanstveno-istraživačkih aktivnosti Medicinskog fakulteta Osijek - 2011- 2020

Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Medicinskom fakultetu Osijek

Politika kvalitete Medicinskog fakulteta Osijek

Dokumenti koji se odnose na djelatnike fakulteta:

Pravilnik o radu Medicinskog fakulteta Osijek

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Medicinskom fakultetu Osijek

Upute za uporabu mrežnih pisača

Odluka o postupku prijave izbornih predmenta

Postupak prijave novih izbornih predmeta

Odluka o postupku prijave nastavnih materijala za objavu na web stranici ili sučelju za e-učenje Medicinskog fakulteta Osijek

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Obrazac izjave

Dokumenti koji se odnose na studente fakulteta:

Pravila za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo 2019.

Pravila za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Pravila o izmjenama i dopunama pravila za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Pravila za izvedbu poslijediplomskog specijalističkog studija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Pravila za izvedbu poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička epidemiologija

Pravila za izvedbu poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina

Pravila za izvedbu poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija

Pravila za izvedbu poslijediplomskog specijalističkog studija Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer Kardiologija

Pravilnik o demonstraturi i demonstratorima Medicinskog fakulteta Osijek

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima Medicinskog fakulteta Osijek

Postupnik o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata

Obrazac potvrde o privremenoj nesposobnosti studenta za izvršavanje nastavnih obveza

Zahtjev za izdavanje nove studentske iskaznice (SmartX-kartice)

Statut Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Osijek

Kriteriji prijelaza studenta s drugih visokih ucilišta na Medicinski fakultet Osijek

Izvješća:

Završni račun za 2014. godinu

Završni račun za 2015. godinu

Završni račun za 2016. godinu

Završni račun za 2017. godinu

Završni račun za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Potvrda o predaji izvješća za 2019. godinu

 

Financijski planovi:

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

 

webmail studomat  knjiznica alumni