blank

Izv.prof.dr.sc. Krešimir Glavina

Izv.prof.dr.sc. KREŠIMIR GLAVINA,  dr.med,  prim., mr.sc., specijalist-radiolog, rođen je 01.01. 1940. godine u Subotici, gdje je završio osnovno i gimnazijsko školovanje te položio Ispit zrelosti (Veliku maturu) 1958. godine. Upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 13.04.1964. godine. Obavezni liječnički staž obavio je u Općoj bolnici u Subotici tijekom 1964/65. godine. Stručni ispit položio je 1969. godine. Specijalizaciju iz radiologije obavio je na Zavodu za radiologiju KB „Dr. Mladen Stojanović“ u Zagrebu od 1969. do 1972. godine. Specijalistički ispit iz radiologije položio je 12.4.1972. godine. Kao specijalist-radiolog radio je u Općoj bolnici u Subotici (1972 - 1973) te u Službi za radiologiju Opće bolnice Našice (1973 – 1978), gdje je bio i rukovoditelj Službe za radiologiju te ravnatelj Opće bolnice Našice (1974 – 1978). Kao specijalist-radiolog radi na Odjelu za radiodijagnostiku Opće bolnice Osijek (1978 – 1987) te kao rukovoditelj istog Odjela (1987 – 1991). Obavlja dužnost ravnatelja Opće bolnice Osijek (1991 – 1992) te dužnost ravnatelja Kliničke bolnice Osijek (1992 – 2000). Naziv „primarius“ priznat mu je od Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SR Hrvatske (1990). Stručno se usavršavao u Parizu (1986, 1988), Erlangenu (1987) i Dresdenu (1989). Završio je Poslijediplomski studij iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1980 – 1981). Obranom magistarskog rada postigao je naziv „magistar medicinskih znanosti“ na Medicinskom fakultetu  u Zagrebu (1986). Obranom doktorskog rada postigao je  akademski naziv „doktor medicinskih znanosti“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1998). Izabran je za znanstvenog asistenta u Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu za Studij medicine u Osijeku (1992). U znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu izabran ja na Medicinskom fakultetu u Osijeku u Katedri za radiologiju za predmet Radiologija (27.12.1998.). U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu izabran je na Medicinskom fakultetu u Osijeku, u Katedri za radiologiju za predmet Radiologija (28.01.2002). Dužnost dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku vrši od ak.god. 2003/04.

webmail studomat  knjiznica alumni