blank

Professori emeritusi

 

Professor emeritus  Antun Tucak

 

antun tucakProf. dr. sc. Antun Tucak rođen je 10. srpnja 1934. godine u Sovićima u Bosni i Hercegovini. Gimnaziju je završio u Osijeku, a diplomirao je 1963. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 1979. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje docenta izabran je 1984. godine, 1989. godine u zvanje izvanrednog profesora, u zvanje redovitog profesora izabran je 1999. godine, a u trajno zvanje redovitog profesora 2004. godine. Za voditelja urologije izabran je 1990. godine, a 1992. osniva Kliniku za urologiju Kliničke bolnice Osijek i prvi je predstojnik Klinike te osnivač i voditelj Referalnog centra Ministarstva zdravstva iz područja urolitijaze od 1996. do 2004. godine. Voditelj je Znanstvene jedinice za kliničko medicinsko istraživanje Kliničke bolnice Osijek od 1980. do 2004. godine. Pomoćnik dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu za područni studij Medicine Osijek od 1996. do 1998. godine. Obnašao je dužnost prvog dekana Medicinskog fakulteta u Osijeku od 1998. do 2003. godine. Objavio je ukupno 153 rada od toga 112 znanstvenih i 78 sažetaka na međunarodnim i domaćim kongresima. Bio je voditelj 16 diplomskih radova, 7 magistarskih radova i 2 doktorska rada. Dobitnik je niza nagrada i priznanja: Republičke zajednice za znanstveni rad Hrvatske 1986., Plaketa i diploma za doprinos znanstvenom radu Hrvatske akademije medicinskih znanosti 1987., Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje medicinskih znanosti 2000. godine. Odlikovan je spomenicom Domovinskog rata 1990. - 1992. - 1996. godine, Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski (1997.). Nagrađen je Pečatom Grada Osijeka za unaprjeđenje medicinskih znanosti 1998. te Odlikovanjem Reda Hrvatskog trolista 1999. godine. U mirovinu odlazi 1. listopada 2004. godine. Izniman doprinos prof. dr. sc. Antuna Tucaka je u znanstvenoj, nastavnoj, stručnoj, zdravstvenoj djelatnosti i doprinosu razvoju medicinskih znanosti i zdravstvenoj skrbi u zemlji i inozemstvu. Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Antunu Tucaku, redovitom profesoru u mirovini Medicinskog fakulteta u Osijeku Senat je dodijelio 14. veljače 2005. godine zbog iznimnog znanstveno-nastavnog rada u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, kojim je ostvario izniman doprinos u razvoju znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva u Republici Hrvatskoj, te unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost na Medicinskom fakultetu u Osijeku i znanstveno-nastavnu djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Professor emeritus  Savo Jovanović

 

savo jovanovicProf. dr. sc. Savo Jovanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava, rođen je 07. lipnja 1946. godine u Suhoj Mlaci (Orahovica). Osnovno obrazovanje završava u mjestu rođenja. Gimnaziju završava u Osijeku. Upisuje Medicinski fakultet i  diplomira u siječnju 1971. godine. Vraća se u Osijek, započinje volonterski staž, potom obavlja obvezni vojni rok. Ponovno nastavlja volonterski staž, a potom se zapošljava u Domu zdravlja Osijek. Početkom veljače  1975. godine zapošljava se u Općoj bolnici Osijek, Odjelu za ortopediju.  Tijekom specijalističkog staža u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađa  Poslijediplomski znanstveni  studij iz ortopedije. Specijalistički ispit iz ortopedije polaže 02. studenog 1979. godine. Magistarski rad obranio je 14. srpnja 1981. godine, prvi u generaciji. Doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Zagrebu obranio je 29.12.1986. godine. Obranom doktorske disertacije u tom momentu bio je najmlađi doktor znanosti u Općoj bolnici Osijek. Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 20. listopada 1987. godine izabran je za znanstvenog asistenta. Povjerenstvo za priznavanje naziva  Ministarstva zdravstva RH dodijelilo mu je zvanje Primarijus 18. prosinca 1990. god. Za znanstvenog suradnika izabran je 24. svinja 1994. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izabire  ga  1996. godine za docenta iz premeta ortopedija. 14.01.2002. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmet ortopedija. Odlukom Ministarstva znanosti 2005. upisan je u Registar znanstvenog zvanja - znanstveni savjetnik. Za redovitog profesora izabran je 2005. godine. 2009. godine priznata  mu je uža specijalizacija: subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2010 godine. Već od 1990. godine sudjeluje kao predavač u kolegiju  „Biomehanika“ na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz ortopedije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za Voditelja kolegija nove revidirane nastave Medicinskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Suvremene indikacije za amputacije., Suvremena ortopedska pomagala“ izabran je1995. godine. Sudjeluje kao predavač  kolegija „ Infekcije biomaterijala „  s temom „Infekcije biomaterijala u ortopediji  i traumatologiji“, na Medicinskom fakultetu u Osijeku i Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju  Medicinskog fakulteta Osijek voditelj je kolegija  „Biomehanika ozljeda lokomotornog aparata“. Sudjeluje u još dva  kolegija iz biomehanike. Aktivno je sudjelovao u realizaciji devet znanstveno-istraživačkih projekata,  uspješno u svojstvu voditelja  završio dva znanstveno-istraživačka projekta, financirana od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Iz istraživanja  znanstveno-istraživačkih projekata  napravljeno je više znanstvenih doktorata, magisterija, diplomskih radova. Jednako tako objavio je  zavidan broj radova sa svojim suradnicima u prestižnim inozemnim i domaćim časopisima. Objavio je preko 70 znanstvenih radova u inozemnim i domaćim časopisima i preko 50 kongresnih priopćenja, koatur je četiri sveučilišna udžbenika i četiri poglavlja u skriptama za poslijediplomsku nastavu. Mentor je desetak obranjenih doktorata, dva magisterija i tridesetak diplomskih radova. Objavio je brojne radove sa svojim  doktorandima. Sudjeluje  od prvog dana nastave iz ortopedije na Dislociranom  studiju medicine Osijek, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a potom Medicinskog  fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa  Jurja Strossmayera u Osijeku. Predsjednik je Katedre za ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek  od 1998. do 2016. godine. Bio je dopredsjednik, a u dva mandata i predsjednik Povjerenstva za  doktorate Medicinskog fakulteta Osijek. Bio je član više Obora na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  Savjetnik je dekana Medicinskog fakulteta Osijek unazad sedam godina. Bio je recenzent nekoliko sveučilišnih udžbenika, nastavnih programa i član Povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske za ocjenu znanstvenih projekata. Bio je član Povjerenstva Ministarstva zdravstva za ortopediju i traumatologiju. Direktor je Medicinskog centra Mursa d.o.o. 2016. godine izabran je za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog ortopedskog  društva Hrvatskog liječničkog zbora. Član je Hrvatskog ortopedsko-traumatološkog društva, u  dva mandata član Nadzornog odbora, Hrvatskog društva za biomehaniku, Hrvatskog antropološkog društva, Hrvatske liječničke komore. U inozemstvu član je Svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT) i Svjetskog udruženja za ortotiku i protetiku (ISPO).Član je uredništva Medicinskog vjesnika. Od 01. listopada 2016. godine nakon više od 44 i pol godine radnog staža je u mirovini.

webmail studomat  knjiznica alumni