blank

Dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku - Prof.dr.sc. Aleksandar Včev

dekan a vcevMedicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku najmlađi je medicinski fakultet u Hrvatskoj. Premda osnovan 1998. godine, tradicija studiranja medicine u Osijeku traje od 1979. godine, kada je u Osijeku pokrenut dislocirani studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Fakultetu se u ovom trenutku izvode sljedeći studijski programi:

  1. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
  2. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij sestrinstvo
  3. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
  4. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
  5. Poslijediplomski specijalistički studij – Klinička epidemiologija
  6. Poslijediplomski specijalistički studij - Ultrazvuk u kardiologiji
  7. Poslijediplomski specijalistički studij - Anesteziologija i reanimatologija

Navedeni studijski programi su već danas prepoznatljivi obrazovni okviri unutar kojih se vrši edukacija i stvaranje kvalitetnog medicinskoga kadra prijeko potrebnog Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu.
Sukladno suvremenim potrebama, uključujući i Bolonjski proces, razvoj Fakulteta se nastavlja.
2010. godine dobili smo od Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera novu zgradu (površine oko 1400 m2) u Sveučilišnom campusu u kojoj je smještena uprava i administrativne službe fakulteta, te kabineti vještina. Prostor koji je služio upravi i administrativnim službama u staroj zgradi fakulteta koja se nalazi unutar KBC Osijek prenamijenjen je u znanstveno istraživačke laboratorije i zavode fakulteta.

Najveća nastavna baza Medicinskog fakulteta je Klinički bolnički centar Osijek, u čijim klinikama, odjelima i zavodima naši studenti stječu klinička znanja i vještine potrebne za obavljanje svojih poziva, kao i sasvim jasno usmjerenje prema potrebi stalnog medicinskog usavršavanja. Napominjemo da su Klinike ne samo mjesta za pružanje visokospecijaliziranih stručnih usluga, nego moraju biti i rasadnici uvođenja novih kliničkih znanja i vještina te etičkih dimenzija. Zahvaljujući Medicinskom fakultetu Osijek veliki broj doktora medicine iz Kliničke bolnice Osijek doktorirao je na našem Fakultetu, a kasnije je i izabran u znanstveno-nastavna zvanja, što je omogućilo prerastanje odjela Kliničke bolnice Osijek u klinike te u konačnici do dobivanja statusa Kliničkog bolničkog centra Osijek 2009. godine.

Medicinski fakultet Osijek je sklopio ugovore osim sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Domom zdravlja Osijek i sa svim bolnicama u našoj regiji te su djelatnici tih bolnica educirani i izabrani u suradnička, nastavna i znanstveno-nastavna zvanja, tako da danas imamo u svim bolnicama od Virovitice, Nove Gradiške, Našica, Požege, Slavonskog Broda, Vukovara, Vinkovaca i Osijeka veliki broj doktora znanosti, docenata i profesora koji sudjeluju u izvođenju preddiplomske, diplomske, poslijediplomske nastave i sudjeluju u tečajevima trajne izobrazbe te znanstvenim i stručnim projektima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Izbor doktora medicine u suradnička, nastavna i znanstveno-nastavna zvanja u prethodno navedenim i udaljenim nastavnim bazama omogućuje zdravu konkurenciju unutar samih zdravstvenih ustanova i između njih, čime se diže nivo zdravstvene usluge na dobrobit stanovnika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, odnosno cijele Lijepe naše Domovine.

Zaključno, poziv diplomiranih studenata naših sveučilišnih studija čini nešto više od zanimanja, pa svi oni, koji dolaze studirati na naš Fakultet jednog će dana uz preuzimanje diplome preuzeti i veliku moralnu odgovornost za časno obnašanje tog poziva. Fakultet će im osigurati stjecanje vrhunskih kompetencija i etičkih dimenzija naučenog, a na njima je da se uvijek iznova vraćaju po nova znanja i vještine, kako bi mogli obnašati svoj poziv kao vrhunski, visoko etični i časni stručnjaci.

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev
U Osijeku, 24. siječnja 2011.

webmail studomat  knjiznica alumni