zgarada

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
30. listopada 2017. godine u 14:00h


Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Patricia Reisz-Majić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj pojedinih prediktora na pojavnost pozitivnog COX-2 nalaza u tkivima spojnice“
Mentor: prof.dr.sc. Branimir Cerovski, komentor: doc.dr.sc. Josip Barać

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Dubravka Biuk, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Maja Merlak, docentica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
  3. doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek