zgarada

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
09. studenoga 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Tamer Salha, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utvrđivanje povezanosti volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracije kemerina“
Mentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek