zgarada

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će mr. sc.  Dženis Jelčić, dr. med., vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku, u povodu svoga izbora u naslovno  nastavno zvanje predavača na Sveučilištu u Dubrovniku, u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„PRIJEVREMENI  POROD“

Predavanje će se održati  21. studenoga   2017. god. s početkom u 12.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat) – redovita  nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog  studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek – kolegij Ginekologija i opstetricija.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Siniša Šijanović
  2. izv.prof. dr. sc. Darko Čuržik
  3. doc. dr. sc. Andrijana Müller
  4. izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec