zgarada

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 11. prosinca 2017. godine u 13:30h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Vjekoslav Kolarević, dr.med
Naslov doktorske disertacije: „Promjene koštane strukture slomljenog trupa kralješka u pacijenata s osteoporozom i malignom bolešću“
Mentor: doc.dr.sc. Saša Rapan

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Sven Kurbel, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Gordan Gulan, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član
  3. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Branka Kristek, docentica Medicinskog fakulteta Osijek


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 19. prosinca 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Ljerka Karadža Lapić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Učestalost otekline grkljana oboljelih od hereditarnog angioedema“
Mentor: doc.dr.sc. Draško Cikojević, komentor: doc.dr.sc. Matija Rijavec, doc.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Asja Stipić Marković, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
  3. doc.dr.sc. Višnja Prus, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek