• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 16. siječnja 2018. godine u 13:30h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Damir Rošić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Evaluacija učinka ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije na kvalitetu života srčanožilnih bolesnika i ostvarivanje ciljeva rehabilitacije“
Mentor: doc.dr.sc. Goran Krstačić, komentor: izv.prof.dr.sc. Robert Steiner

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof.dr.sc. Jure Mirat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: doc.dr.sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 12. siječnja 2018. godine u 13:30h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Ivana Škrlec, dipl.ing.mol.biol.
Naslov doktorske disertacije: „Varijabilnost gena cirkadijalnog ritma u osoba s infarktom miokarda“
Mentor: prof.dr.sc. Borut Peterlin, komentorica: izv.prof.dr.sc. Jasenka Wagner

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Petra Korać, izvanredna profesorica Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Snježana Džijan, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv.prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Aleksandar Kibel, docent Medicinskog fakulteta Osijek