zgarada

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. veljače 2018. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Stela Rutović, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Prevalencija i čimbenici nastanka postraumatskog stresnog poremećaja nakon akutnog ishemijskog moždanog udara“
Mentor: prof.dr.sc. Dragutin Kadojić, komentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain

Povjerenstvo za obranu:

  1. prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, član
  3. doc.dr.sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica