• 1
  • 2
  • 3
  • 4

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc.  ROBERT  BLAŽEKOVIĆ, dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu,  u povodu svoga izbora u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„KIRURGIJA  PRIROĐENIH  SRČANIH  GREŠAKA“

Predavanje će se održati u utorak, 17. travnja 2018. god. s početkom u 10.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat)  - nastava za studente V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Jozo Kristek - predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić - član
  3. doc. dr. sc.  Krunoslav Šego,  član