• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
20. travnja 2018. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Nikola Volarić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Razvoj stomatologije u Osijeku“
Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Amir Muzur, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
  3. doc. dr. sc. Vesna Ćosić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica