• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
20. travnja 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Maja Tolušić Levak, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „TFF geni i TFF proteini kao dijagnostičko-prognostički biomarkeri u tumorima dojke“
Mentorica: doc.dr.sc. Biljana Pauzar, komentorica: prof.dr.sc. Tatjana Belovari

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Mirela Baus Lončar, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica
  2. prof.dr.sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Nikola Bijelić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni članovi: prof.dr.sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek i doc.dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek