• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
8. svibnja 2018. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Marina Hlavati, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Procjena moždane vazoreaktivnosti transkranijskim doplerom kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti“
Mentorica: prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. akademkinja Vida Demarin, redovita profesorica u trajnom zvanju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i HAZU
 2. izv. prof. dr. sc. Branko Radanović, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članicaMedicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
8. svibnja 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Iva Jurić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Povezanost snage dišne muskulature s kardiovaskularnim i metaboličkim ishodima kardiopulmonalnog testa opterećenja“
Mentorica: dr. sc. Marina Labor, komentor: izv. prof. dr. sc. Davor Plavec

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić-Cincar, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, članMedicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
8. svibnja 2018. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Ivana Barać, diplomirani psiholog
Naslov doktorske disertacije: „Osobna, organizacijska i profesionalna obilježja kao pretkazatelji zadovoljstva poslom medicinskih sestara“
Mentorica: doc. dr. sc. Nada Prlić , komentor: prof. dr. sc. Jure Mirat

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
 3. dr. sc. Robert Lovrić, znanstveni suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član