• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
09. svibnja 2018. godine u 12:30h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Miroslav Sikora, dr. med. dent.
Naslov doktorske disertacije: „Djelatnost primjene niskoenergetskog lasera i akupunture u liječenju sindroma pekućih usta"

Mentor: doc. dr. sc. Marko Matijević, komentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras, redovita profesorica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
  4. prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
  5. Akademik Vjekoslav Jerolimov, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Hrvoje Brkić, docent Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Osijek