• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
16. svibnja 2018. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Matej Šapina, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Dinamika analize Poincareovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi“
Mentor: doc. dr. sc. Silvija Pušeljić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Ana Stupin, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Ivan Malčić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član