• 1
  • 2
  • 3
  • 4

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. MARIO BRADVICA,  dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„RETINOPATIJA NEDONOŠČADI“

Predavanje će se održati u srijedu, 23. svibnja 2018. god. s početkom u 9,00 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat)  - nastava za studente V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. Izv. prof. dr. sc. Josip Barać - predsjednik
  2. Doc. dr. sc. Dubravka Biuk - član
  3. Doc. dr. sc. Suzana Matić -  član