• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
19. lipnja 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Osijek, Općoj bolnici Zabok (Velika predavaonica) Bračak 8, 49210 Zabok


Pristupnica: Nataša Katalinić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Uloga povijesnog razvoja u upravljanju metodama tipizacije tkiva u transplantaciji bubrega u Rijeci“
Mentorica: prof. dr. sc. Sanja Balen

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Amir Muzur, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. Doc. dr. sc. Vesna Ćosić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Marina Samardžija, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Dubravka Mihaljević, docentica Medicinskog fakulteta Osijek