• 1
  • 2
  • 3
  • 4

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. ZVONIMIR  VRSELJA,  dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani anatomija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„VASKULARNA  NEUROANATOMIJA  I  MOŽDANI  PROTOK“

Predavanje će se održati u četvrtak, 14. lipnja 2018. god. s početkom u 12,30 sati u   seminarskoj predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 (prizemlje)  - nastava za studente II. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine – kolegij Funkcionalna neuroanatomija.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer - predsjednik
  2. prof. dr. sc. Robert Selthofer - član
  3. prof. dr. sc. Zdravko Petanjek -  član