• 1
  • 2
  • 3
  • 4

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc.  IVAN MIŠKULIN, mag.ing.el., poslijedoktorand u Katedri za javno zdravstvo,  u povodu svoga izbora u znanstveno-nastavno zvanje  docenta u interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja: 5.01. ekonomija i 3.03. javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„IZVORI MEDICINSKIH INFORMACIJA NA INTERNETU, UPORABA BIBLIOGRAFSKIH IZVORA I STRATEGIJA NJIHOVA PRETRAŽIVANJA“

Predavanje će se održati u  utorak, 19. lipnja 2018. god. s početkom u 10.30 sati u   P1 Predavaonici Medicinskog fakulteta Osijek (prizemlje)  - nastava za studente  II. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić - predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Boris Crnković - član
  3. doc. dr. sc. Stjepan Rudan, član