• 1
  • 2
  • 3
  • 4

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK


Objavljuje
PONIŠTENJE  DIJELA  NATJEČAJA

objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj 46/2018   od  18. svibnja  2018. god., stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Osijeku od 18. svibnja 2018. i na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek od 18. svibnja 2018.


Poništava se točka 2. navedenog Natječaja koja glasi:

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31.000 OSIJEK

tekst poništenja dijela natječaja (.pdf)

objavljeno: 20.06.2018.