• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
6. srpnja 2018. godine u 13:30h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Jasminka Talapko, dipl. ing.
Naslov doktorske disertacije: „In vitro ispitivanje antibakterijskih učinaka pentadekapeptida BPC 157“
Mentor: doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević; Komentor: prof.dr.sc. Predrag Sikirić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc.  dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Suzana Bukovski, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu  i zdravstvo Osijek i izvanredna profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. doc. dr. sc. Suzana Mimica-Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

 


 

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
6. srpnja 2018. godine u 14:30h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek,  Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Šefket Šabanović, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Specifičnosti metaboličkog sindroma u žena menopauzalne dobi s dijagnozom hipertenzije“
Mentor: doc. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić, komentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Josipa Kern, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica
  3. doc. dr. sc. Mario Ćurković, docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, član

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Lada Zibar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Silvija Canecki Varžić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek