• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. srpnja 2018. godine u 14:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Lidija Barić, dr. med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Uloga oksidativnog stresa u nastanku endotelne disfunkcije uzrokovane dijetom s visokim udjelom soli u zdravih mladih žena“
Mentorica: doc. dr. sc. Ana Stupin

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Bojan Jelaković, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, član