• 1
  • 2
  • 3
  • 4

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/10, UR.BROJ: 2158-61-05-18-05) od 17. listopada 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Valentina Vidranski
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Povezanost koncentracije joda u mokraći, antropoloških obilježja i fizičke aktivnosti djece u dobi od 6-12 godina“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Valentine Vidranski održat će se u utorak, 13. studenog 2018. s početkom u 12:00 sati u Informatičkoj učionici na I. katu Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4