• 1
  • 2
  • 3
  • 4

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/10, UR.BROJ: 2158-61-05-18-10) od 17. listopada 2018. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nikola Raguž Lučić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Stavovi, iskustvo i znanje liječnika obiteljske medicine o stalnoj provedbi kontrole farmakoterapije“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1.    doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr .sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    dr. sc. Tomislav Dijanić (znanstveni suradnik), naslovni poslijedoktorand Medicinskog fakulteta Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Marija Glasnović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Nikole Raguž Lučića održat će se u četvrtak, 15. studenog 2018. s početkom u 11:30 sati u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4