• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-14/12, UR.BROJ: 2158-61-05-18-03) od 27. studenog 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Kristina Bojanić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost sklerostina i dickkopfa1 te funkcionalnih genskih polimorfizama inhibitora aromataze s individualnim razlikama u učestalosti i težini neželjenih popratnih pojava liječenja“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
  3. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni članovi:

  1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek
  2. prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Kristine Bojanić održat će se u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4