• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/13, UR.BROJ: 2158-61-05-18-12) od 19. prosinca 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo


Sanja Delin
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga“


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Biserka Rešić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica
3.    doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica
Rezervni članovi:
1.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo
2.    doc. dr. sc. Tamer Salha, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Sanje Delin održat će se u četvrtak, 24. siječnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije

 

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/13, UR.BROJ: 2158-61-05-18-12) od 19. prosinca 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

 

Sanja Delin

javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

„Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga“

 

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1.      prof. dr. sc. Biserka Rešić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Splitu, predsjednica

2.      doc. dr. sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica

3.      doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica

Rezervni članovi:

1.      izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

2.      doc. dr. sc. Tamer Salha, docent Medicinskog fakulteta Osijek

 

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Sanje Delin održat će se u četvrtak, 24. siječnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4