• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-07) od 30. siječnja  2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ksenija Musa Juroš
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Mjerenje kvalitete i modeliranje medicinske usluge na kirurškoj klinici“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Osijek, članica
3.     doc. dr. sc. Grgur Dulić, docent Medicinskog Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    doc. dr. sc. Krešimir Šolić, docent Medicinskog fakulteta Osijek
2.    doc. dr. sc. Dalibor Divković, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice  održat će se u ponedjeljak, 18. veljače 2019. s početkom u 11:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4