• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
12. ožujka 2019. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Vanja Lovretić, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Povezanost traume u djetinjstvu i obilježja ličnosti s trajanjem perioda neliječene psihoze“
Mentorica: doc. dr. sc. Branka Restek-Petrović, komentorica: doc. dr. sc. Ana Kurtović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
3.    prof. dr. sc. Gorka Vuletić, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Osijek, članica