• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
12. ožujka 2019. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek
Pristupnik: Krešimir Karlović, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Infracrvena digitalna termografija skrotuma u procjeni kirurškog ishoda nakon operacije varikokele“
Mentorica: doc. dr. sc. Blaženka Miškić, komentor: prof. dr. sc. Željko Kaštelan
Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    doc. dr. sc. Damir Štimac, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    dr. sc. Hrvoje Kuveždić, naslovni poslijedoktorand Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr. sc. Denis Stanić, docent Odjela za fiziku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član