• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-07) od 25. veljače 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Gordana Kristek
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj postoperativne analgezije na sistemski upalni odgovor i pojavu postoperativne kognitivne disfunkcije u starijih bolesnika nakon operativnog liječenja prijeloma bedrene kosti“

Mentor: doc. dr. sc. Ivan Radoš

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2.    prof. dr. sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    doc. dr. sc. Ozana Katarina Tot, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni članovi:
1.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 21. ožujka 2019. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4