• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-06) od 25. veljače 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Marina Perković Kovačević
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Psihosocijalni čimbenici u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije i postignuta kvaliteta života“

Mentor: prof. dr. sc. Ivan Požgain, komentor: prof. dr. sc. Pavo Filaković
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
3.    doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 22. ožujka 2019. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4