• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-05) od 30. siječnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Mirjana Pukšec
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Usporedba slobodnog transplantata fascije temporalnog mišića i slobodnog transplantata fascije late u rekonstrukciji dure prednje lubanjske jame nakon tumorske resekcije“

Mentor: doc. dr. sc. Martin Jurlina
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Miroslav Vukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Dinko Leović, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Željko Vranješ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. s početkom u 10:00 sati u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4