• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC. TOMISLAVA  IŠTVANIĆA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane kirurgija) u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju  i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“KIRURŠKE TEHNIKE U FORMIRANJU KARDIOVASKULARNIH ANASTOMOZA”


Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 28. ožujka 2019. s početkom u 16,30 sati u predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Izv. prof.dr.sc. Goran Kondža, izvanredni  profesor  Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Izv. prof.dr.sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc.dr.sc. Grgur Dulić, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat