• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC. MIRKA  PEŠIĆA, pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija (znanstvene grane organizacija i menadžment) u Katedri za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“UZORAK  I  POPULACIJA”


Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 11. travnja 2019. s početkom u 14,15 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, u videokonferencijskoj predavaonici Medicinskog fakulteta Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Izv. prof.dr.sc. Jerko Glavaš, izvanredni profesor  Ekonomskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Doc.dr.sc. Stjepan Rudan, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član
3.    Izv. prof. dr.sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek,član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat