• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. svibnja 2019. godine u 14:00h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Mate Matić, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Usporedba imunohistokemijskih značajki sukcesivno uklanjanih tumora u bolesnika s opetovanom pojavnošću raka mokraćnog mjehura“

Mentor: prof. dr. sc. Sven Kurbel, komentor: prof. dr. sc. Ivan Mihaljević

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Josip Španjol, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član