• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/04, UR.BROJ: 2158-61-05-19-02) od 17. travnja 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Marija Jurković
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Transgeneracijske razlike u prevalenciji noćnog mokrenja u djetinjstvu u odnosu na izbjeglički status roditelja“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica
2.     izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
3.    izv. prof. dr .sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Marije Jurković održat će se u utorak, 14. svibnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4


OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/03, UR.BROJ: 2158-61-05-19-03) od 27. ožujka 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Milorad Zjalić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Utjecaj promjene sastava glikolipida stanične membrane na sastav lipidnih splavi stanica ljudskog neuroblastoma SHSY-5Y“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    doc. dr. sc. Željko Debeljak, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica
3.    prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Milorada Zjalića održat će se u utorak, 14. svibnja 2019. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4