• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/04, UR.BROJ: 2158-61-05-18-07) od 23. travnja 2018. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Željko Vojvodić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Liječenje mokraćnih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: učinak edukacijske intervencije na indikatore kvalitete propisivanja“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Domagoj Drenjančević, docent Medicinskog fakulteta u Osijeku, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinskoga fakulteta Osijek
3.    doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Željka Vojvodića održat će se u četvrtak, 23. svibnja 2019. s početkom u 11:30 sati u Vježbaonici za fiziologiju, farmakologiju i imunologiju, prvi kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4