• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
30. svibnja 2019. godine u 10:00h


Javna prezentacija održat će se u Vježbaonici za fiziologiju, farmakologiju i imunologiju, 1. kat Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Mateja Batnožić Varga, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Polimorfizmi gena za protein visoke pokretljivosti iz skupine 1 (HMGB1) u djece oboljele od IgA vaskulitisa (Henoch-Schönleinove purpure (HSP))“

Mentorica: prof. dr. sc. Marija Jelušić, komentorica: doc. dr. sc. Silvija Pušeljić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Stana Tokić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    doc. dr. sc. Bernarda Lozić, docentica Medicinskog fakulteta u Splitu, članica