• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
11. lipnja 2019. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Iva Milić Vranješ, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Spolna funkcija i slika o sebi žena sa nadomjesnim liječenjem bubrežne bolesti“

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Lada Zibar, komentor: prof. dr. sc. Siniša Šijanović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    doc. dr. sc. Andrijana Muller, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Mario Laganović, docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
3.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica