• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/05, URBROJ: 2158-61-05-19-12) od 27. svibnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Irena Jurišić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj životnih navika i životnog okruženja na pojavu glavobolja kod školske djece“

Mentor: doc. dr. sc. Ante Cvitković
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica
3.    doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
Rezervni članovi:
1.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, izvanredna profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u utorak, 11. lipnja 2019. s početkom u 14:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4