• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
25. srpnja 2019. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Duško Rudan, dr. med

Naslov doktorske disertacije: „Uloga narcističke vulnerabilnosti, eksplicitnog srama i ljutnje u odnosu između traumatskih iskustava u djetinjstvu i autodestruktivnog ponašanja u odraslih bolesnika s graničnim poremećajem ličnosti“
Mentor: izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko, komentor: prof. dr. sc. Pavo Filaković

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc.  Ivan Požgain, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek,  predsjednik
2.    prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član