• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
29. kolovoza 2019. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Ivan Mirković, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na osjetljivost rožnice štakora nakon topičke primjene lokalnih anestetika“
Mentor: doc. dr. sc. Antonio Kokot, komentor: prof. dr. sc. Predrag Sikirić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc.  Dubravka Biuk, docentica Medicinskog  fakulteta Osijek,  predsjednica
2.    doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član