• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. rujna 2019. godine u 15:00h

Javna prezentacija teme održat će se u knjižnici Specijalne bolnice Sv. Katarine u Zaboku, Bračak 8, 49210 Zabok

Pristupnica: Višnja Tomac, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Klinička, etiološka i genetička obilježja mentalnog zaostajanja kod djece“

Mentorica: doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Nina Barišić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    izv. prof. dr. sc. Feodora Stipoljev, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica